วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555


 ธนาคารกรุง​เทพ สนับสนุนสมาคมหน่วยบ่ม​เพาะธุรกิจฯ สร้าง​ความ​แข็ง​แกร่งด้าน​ความรู้​และนวัตกรรม​แก่​ผู้ประกอบ​การ​เอส​เอ็มอีนายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ​ผู้ช่วย​ผู้จัด​การ​ใหญ่ ธนาคารกรุง​เทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ​เป็น​ผู้​แทนธนาคารมอบ​เงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ​แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ​เทพธรานนท์ นายกสมาคมหน่วยบ่ม​เพาะธุรกิจ​และอุทยานวิทยาศาสตร์​ไทย Thai-BISPA (ที่ 2 จากขวา) ​เพื่อ​ใช้​ใน​การดำ​เนินงานของสมาคมฯ ​ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของธนาคารกรุง​เทพ​ ใน​การสนับสนุน​ผู้ประกอบ​การ​ไทย​ให้มี​โอกาส​เติบ​โตด้วย​การ​แบ่งปัน ​ทั้ง​ในด้านองค์​ความรู้​และข้อมูลข่าวสาร​เกี่ยวกับ​โอกาสทางธุรกิจ​ใหม่ๆ ทิศทางของ​การค้า​และสภาวะตลาด รวม​ถึง​การสร้าง​เครือข่าย​ผู้ประกอบ​การ ​ทั้งนี้ ธนาคารกรุง​เทพตระหนัก ​ถึง​การสร้าง​ความ​เข้ม​แข็ง​ในด้าน​ความรู้​และนวัตกรรม​ให้กับ​ผู้ประกอบ ​การขนาดกลาง​และขนาดย่อม ​หรือ ​เอส​เอ็มอี นำ​ไปสู่​การพัฒนาระบบ​เศรษฐกิจของประ​เทศ​ไทย​ให้​เติบ​โตอย่าง​แข็ง​แกร่ง ​และยั่งยืน